STRABAG v České republice

STRABAG a.s. je součástí technologického stavebního koncernu STRABAG a patří k předním stavebním společnostem v České republice. Realizujeme všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.
Široké spektrum služeb a mnoho poboček rozmístěných po celém území České republiky jsoupřednostmi, které nás přibližují zákazníkům. Využití koncernového know-how a možnost partnerské spolupráce s dalšími koncernovými firmami je naší přidanou hodnotou a konkurenční výhodou společnosti.

Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňujeme filozofii přístupu, ve kterém je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost.

Pečlivé plánování celého procesu, od zodpovědné a kvalifikované nabídky pro konkrétního zákazníka a jeho konkrétní potřeby až po ten nejmenší detail stavby, nám při zachování nekompromisních kvalitativních ukazatelů umožňuje dosahovat významných časových a materiálových úspor.

To vše stručně shrnuje naše vize: vynikat mezi ostatními schopností přinášet kvalitu za nejlepší dosažitelnou cenu.Uveřejněno 27.06.2016 - Poslední aktualizace 12.02.2019 13:59:37